Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, från den 1 oktober är han socialförsäkringsminister.

Civilminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Region blir ny beteckning för landsting

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition som föreslår att beteckningen region ersätter beteckningen landsting. Det föreslås även ändringar i indelningslagen.

Samtliga landsting använder sig i dag av beteckningen region men i lagstiftningen används ännu landsting. Genom att ändringar görs i ett stort antal lagar, t.ex. vallagen och kommunallagen, kommer beteckningen region att användas även i formella sammanhang. 

Utöver ändring av beteckning föreslås att det i indelningslagen ska framgå vilken hänsyn som ska tas till regionernas, kommunernas och befolkningens synpunkter vid ändringar i regionindelningen. Regler för detta saknas i dag men regeringens förslag säkerställer att hänsyn tas till dessa.

Till grund för ändringarna ligger förslag från Indelningskommittén. Kommittén fick dels i uppdrag att föreslå en ändrad beteckning, dels att till följd av ett tillkännagivande från riksdagen föreslå en reglering om befolkningens synpunkter i indelnings­lagen.

Regeringen föreslår att ändringarna i huvudsak träder i kraft 1 januari 2020.

 

Presskontakt

Hanna Alexandersson
Tf. pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00