Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Region blir ny beteckning för landsting

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition som föreslår att beteckningen region ersätter beteckningen landsting. Det föreslås även ändringar i indelningslagen.

Samtliga landsting använder sig i dag av beteckningen region men i lagstiftningen används ännu landsting. Genom att ändringar görs i ett stort antal lagar, t.ex. vallagen och kommunallagen, kommer beteckningen region att användas även i formella sammanhang. 

Utöver ändring av beteckning föreslås att det i indelningslagen ska framgå vilken hänsyn som ska tas till regionernas, kommunernas och befolkningens synpunkter vid ändringar i regionindelningen. Regler för detta saknas i dag men regeringens förslag säkerställer att hänsyn tas till dessa.

Till grund för ändringarna ligger förslag från Indelningskommittén. Kommittén fick dels i uppdrag att föreslå en ändrad beteckning, dels att till följd av ett tillkännagivande från riksdagen föreslå en reglering om befolkningens synpunkter i indelnings­lagen.

Regeringen föreslår att ändringarna i huvudsak träder i kraft 1 januari 2020.

 

Presskontakt

Hanna Alexandersson
Tf. pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.