Pressmeddelande från Kulturdepartementet

De kulturella näringarna får riktad möjlighet till finansiering

Publicerad

Fler enskilda kulturskapare och kreatörer kommer få möjlighet att finansiera sina affärsprojekt, när de kulturella och kreativa sektorerna nu får en riktad lånemöjlighet. Det efter att Marginalen Bank har beviljats den lånegaranti som finns inom ramen för EU programmet Kreativa Europa.

De kulturella och kreativa näringarna, som enligt Tillväxtverket omfattar branscherna arkitektur, datorspel, design och formgivning, film, foto, konst, kulturarv, litteratur, media och marknadskommunikation, mode, musik, scenkonst, slöjd och hantverk, samt upplevelsebaserat lärande, är viktiga delar av svensk ekonomi. Idag står de för cirka 8-10 procent av regionernas samlade näringsliv, samtidigt som de är viktiga för svensk turism och export.

Trots branschernas viktiga betydelse för hela landet är det ofta svårt för företag inom dessa sektorer att få lån för sina affärsidéer, något som kan hämma kulturens utveckling och stänga ute vissa grupper från sektorn.

– De kulturella och kreativa näringarna är otroligt viktiga för Sverige. Det svenska musikundret, svensk design och den snabba dataspelsutvecklingen som sker här är bara några exempel på det. Att fler kreatörer runt om i landet nu får en ny möjlighet att investera i sina idéer och verksamheter är därför oerhört glädjande, säger Helene Öberg, statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Om EU:s lånegaranti
Lånegarantin för kulturella och kreativa näringar är inrättat inom EU-programmet Kreativa Europa. Det är EU:s första investeringsinstrument med så bred omfattning inom de kulturella och kreativa näringarna. Lånegarantin har precis som programmet för Europeiska investeringsfonden (EFSI), målet att öka utlåningen till små och medelstora företag.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse