Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Publicerad

Brott med kopplingar till kriminella nätverk är ofta svåra att utreda. Inte sällan finns också en rädsla för de kriminella som påverkar vittnens benägenhet att medverka i brottsutredningar. Tystnadskulturen måste brytas. Därför har regeringen i dag tillsatt en utredning som ska titta på åtgärder för att stärka rättsprocessen och öka lagföringen, bland annat vid brottslighet med kopplingar till kriminella nätverk. I uppdraget ingår att analysera om ett system med så kallade kronvittnen bör införas och att överväga om det bör införas en möjlighet att vittna anonymt.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Vi är fast beslutna att vända utvecklingen. Den som har uppgifter att lämna ska våga medverka i brottsutredningar. Tystnadskulturen ska brytas. Samhället ska reagera med kraft mot brott som stör rättsväsendets arbete och människors vilja att delta i rättsprocessen. Allmänheten ska känna ett förtroende för rättsväsendet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I utredningens uppdrag ingår att analysera om ett system med så kallade kronvittnen bör införas, att se över skyddet av och stödet till vittnen och deras anhöriga och att analysera om det bör införas en möjlighet att vittna anonymt. Utredningen får även i uppdrag att föreslå skärpta straffskalor för övergrepp i rättssak, mened och skyddande av brottsling och att utreda behovet av ändringar när det gäller vittnesuppgifter som lämnas under en förundersökning.

Utredningen omfattar flera punkter i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten

Uppdraget ska redovisas senast den 21 maj 2021.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-266 31 05
e-post till Adriana Haxhimustafa