Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Kraftsamling mot den illegala användningen av explosiva varor

Publicerad

Regeringen ger sex myndigheter i uppdrag att gemensamt öka samhällets samlade förmåga att hantera explosiva varor samt förebygga och förhindra den illegala införseln och användningen av dessa.

– Utvecklingen av sprängningar i kriminella konflikter kräver att berörda myndigheter tar ett helhetsgrepp kring problemen och kan agera med uthållighet i sina insatser. Det kommer det här uppdraget att bidra till, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Våldet i kriminella sammanhang och mellan kriminella aktörer har förändrats. De senaste åren har våldet inneburit en ökad benägenhet att använda explosiva varor. Denna utveckling och upptrappning av våldsanvändning i kriminella sammanhang har inneburit en betydande fara för tredje man. Detta är något som regeringen aldrig kan acceptera och det är viktigt att hela samhället står upp mot den grova kriminaliteten.

Regeringen ger därför Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Tullverket, Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut i uppdrag att stärka det operativa samarbetet, utveckla arbetsmetoder och öka kunskapen för att gemensamt öka förmågan att hantera explosiva varor samt förebygga och förhindra den illegala användningen av dessa. Myndigheterna ska också förstärka det nationella och internationella samarbetet och samråda med branschorganisationer om att förbättra kontroller och inspektioner inom explosivvaruområdet.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021. En delredovisning ska lämnas senast den 30 september 2020.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg