Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Magnus Gustafsson ny ordförande för det konstnärliga rådet vid Statens musikverk

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om samtliga ledamöter i det konstnärliga rådet vid Statens musikverk. Magnus Gustafsson har utsetts till ordförande från 1 januari 2020.

Magnus Gustafsson har varit ledamot i det konstnärliga rådet sedan 2018. Han är vice vd samt verksamhetschef för Folk- och världsmusik vid Musik i Syd. Han har tidigare varit ordförande för Statens Kulturråds fonogramsstödgrupp och anlitats som sakkunnig av Nordiska ministerrådet. Magnus är fil. dr. i musikvetenskap, riksspelman och har också arbetat på Sveriges Radio.

- Det konstnärliga rådet spelar en viktig roll i arbetet att främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet. Med den bredd av kompetenser och erfarenheter som ledamöterna tillsammans har, är jag övertygad om att de kommer att göra ett gott arbete för musiken i Sverige, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringen har utsett Elena Wolay, Mattias Lundberg, Patrik Örnkloo, Tebogo Monnakgotla och Nicholas Ringskog Ferrada-Noli till nya ledamöter, samt omförordnat tidigare ledamöter Almaz Yebio, Ingmari Pagenkemper och Juan Romero.

Förordnandet gäller från och med den 1 januari 2020 till och med 31 december 2022.

Det konstnärliga rådet i sin helhet:

  • Magnus Gustafsson, vice vd Musik i syd
  • Almaz Yebio, lektor i sång vid Lunds Universitet
  • Ingmari Pagenkemper, vd för Cirkus på Djurgården i Stockholm
  • Juan Romero, musiker, arrangör och kompositör
  • Elena Wolay, musikkurator och journalist
  • Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet
  • Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, journalist och författare
  • Patrik Örnkloo, producent vid Kulturens hus i Luleå
  • Tebogo Monnakgotla, tonsättare

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Det konstnärliga rådet vid Statens musikverk

Det konstnärliga rådet vid Statens musikverk är ett särskilt beslutsorgan som inom ramen för Musikplattformen fördelar 25 mnkr årligen till samverkansprojekt. Rådet är dessutom rådgivande i strategiska frågor som rör bidragsgivningen och består av högst åtta ledamöter plus en ordförande, som alla utses av regeringen. Syftet med bidragsgivningen är att främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som präglas av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet.