Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning föreslår en ny terroristbrottslag

Publicerad

I dag, tisdagen den 26 november, tog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot betänkandet En ny terroristbrottslag. I betänkandet föreslås att den nuvarande lagstiftningen på området upphävs och ersätts av en ny uppdaterad terroristbrottslag.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Terroristutredningen har haft i uppdrag att genomföra en systematisk över­syn av den straffrättsliga lagstiftningen på terrorismområdet och föreslå en ny reglering som är ändamålsenlig, effektiv och långsiktigt kan möta hotet från terrorismen. Utredningen har också haft i uppdrag att föreslå skärpta straff för brott som omfattas av terrorismlagstiftningen. Särskild utredare har varit departementsrådet Maria Kelt.

Den nya terroristbrottslagen innebär bland annat att

  • Terroristbrottet ska kunna omfatta gärningar som riktas mot en del befolkningen, till exempel en etnisk minoritet, människor med utländsk härkomst eller hbtq-personer.
  • Alla svenska brott ska kunna betraktas som terroristbrott om de begås med terrorismavsikt och allvarligt kan skada ett land. Idag kan bara vissa särskilt uppräknade brott göra det.
  • Straffansvaret för terrorismutbildning och uppmaningar till terroristhandlingar görs mer heltäckande.
  • Straffen skärps för nästan alla brott som ingår i lagstiftningen och det införs en generell straffskärpningsgrund för brott som begås för att främja terrorism.  

– Terrorismen utgör ett allvarligt hot mot vårt öppna samhälle och måste bekämpas med full kraft. Utredningen har tagit ett välbehövligt helhetsgrepp. En mer överblickbar och tydlig lagstiftning ger bättre förutsättningar för polis och åklagare att bekämpa terroristbrottslighet, säger Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh