Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Öppen digital plattform för svenska vetenskapliga tidskrifter

Publicerad

Svenska vetenskapliga tidskrifter utgör en viktig del i den vetenskapliga kommunikationen och är ofta väletablerade publiceringskanaler, inte minst inom humaniora och samhällsvetenskap. Eftersom tidningarna många gånger är ideellt drivna och utan vinstintresse riskerar de att missgynnas i omställningen till öppen tillgång. Nu får Kungl. biblioteket i uppdrag att inrätta och förvalta en nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter.

Kungl. biblioteket har utrett behovet av stöd till svenska vetenskapliga tidskrifter. Behovet av tekniskt stöd, som en del i forskningens infrastruktur, är generellt stort hos dessa tidskrifter. Därför ska Kungl. biblioteket etablera och förvalta en nationell digital plattform för de öppet tillgängliga tidskrifterna.

– Nu inrättas en nationell öppen digital plattform för svenska vetenskapliga tidskrifter, och plattformen blir ett viktigt infrastrukturellt stöd inte minst för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Den gemensamma plattformen kommer innebära minskade kostnader samtidigt som tillgängligheten ökar till fler målgrupper i hela samhället. Det är viktigt både för det livslånga lärandet och ur samverkansaspekter.

Regeringens mål är att vetenskapliga publikationer som tagits fram med offentliga medel senast från och med 2020 bör bli öppet tillgängliga direkt då de har publicerats. Kungl. biblioteket har sedan 2017 i uppdrag av regeringen att samordna det nationella arbetet med införandet av öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer.

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg