Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Utredning tillsatt om utfasning av fossila drivmedel samt förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar

Publicerad

Regeringen tillsätter en utredning som ska ge förslag på hur ett förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar ska genomföras samt när fossila drivmedel ska ha fasats ut. Sven Hunhammar har utsetts till särskild utredare.

– Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och har därmed en betydande roll i klimatomställningen, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

Sven Hunhammar är civilingenjör och doktor i naturresurshushållning. Han är anställd vid Trafikverket som måldirektör för miljö och hälsa, men har tidigare arbetat på Stockholm Environment Institute, Naturvårdsverket, Trafikanalys och Naturskyddsföreningen.

Utredaren ska bland annat:

  • analysera förutsättningarna för att införa ett nationellt förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar och hur fordon som drivs på förnybara drivmedel eller som är elhybrider ska kunna undantas från ett sådant förbud.
  • analysera hur ett EU-förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar och en utfasning av fossila drivmedel i EU kan åstadkommas
  • lämna nödvändiga författningsförslag, dock inte inom skatteområdet där endast åtgärder får analyseras och konsekvensanalyser utföras.
  • föreslå ett årtal för när fossila drivmedel ska vara utfasade i Sverige och vilka åtgärder som behövs för att det ska kunna ske på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Utredningens kommittédirektiv bygger på januariavtalet punkt 31, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2021.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00