Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

15 infrastrukturprojekt rekommenderas få miljardstöd från EU

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att tillstyrka 15 projekt i Sverige för vidare ansökan till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa.

Fokus för utlysningen är bland annat att bidrag ska ges till investeringsprojekt som t.ex. avlägsnar flaskhalsar, förstärker järnvägsinteroperabilitet (t.ex. ERTMS), överbryggning av ”missing links” och gränsöverskridande sektioner.

Trafikverket har samordnat ansökningsprocessen i Sverige. De svenska aktörernas del i ansökt belopp är cirka 166 miljoner euro.

För att uppfylla de formella kriterierna i Fonden för ett sammanlänkat Europa krävs att fullständig ansökan och finansiering lämnas in av samtliga samarbetspartners i projekten. Ansökningarna ska lämnas in till kommissionen senast den 26 februari. 

Följande 15 ansökningar har regeringen tillstyrkt:

 • SAIM CONNEXT – Stockholm Arlanda Intermodal Connection Station
 • Nya Slussen - increased accessibility in the new transport hub
 • Development of new SSTPA next to the port of Trelleborg and the core road network in the Scan-Med corridor (E6/E22)
 • LARS II: Long-term Achievements - Ready for a Sustainable Core Port in Trelleborg
 • SESAR Deployment Programme Deployment 2019 IOP foundation 2019_002_AF5
 • Upgrade of the Baltic sea bridge Kapellskär-Naantali - (MoS Finnlink)
 • Coordinated supply of onshore power in Baltic seaports
 • Removal of a major bottleneck between Flackarp and Arlöv on the Swedish Southern Main Line
 • New East-Cost Line, a railway study for a 40 km long section of double track between Gävle-Kringlan
 • The Western Link – railway tunnel in Gothenburg
 • New Main railway lines in Sweden - study of two sections, Hässleholm-Lund and Gothenburg-Borås
 • ERTMS On-board prototyping in Sweden 2020-2023
 • Scandia Gateway
 • NORRBOTNIABANAN, Studies and technical design, Phase 2 Skellefteå - Luleå.
 • Sea Li-ion

Presskontakt

Fredrik Persson
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00

Bakgrund:

TEN-T (transeuropeiska nätverket för transporter) klassificeras i stomnät och övergripande transportnät, därutöver pekas nio huvudkorridorer ut. Syftet är att få ett väl fungerande transportnätverk i Europa. Insatser inom TEN-T kan delfinansieras via Fonden för ett sammanlänkat Europa. I oktober 2019 gjorde EU-kommissionen en utlysning inom transportområdet om 1 400 miljoner euro, 2019 CEF Transport MAP Call (Multi Annual Programme). Av detta belopp är 650 miljoner euro riktat till de så kallade samhållningsländerna.