Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen förändrar sin strategi för utvecklingssamarbetet med Tanzania

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ny femårig strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Tanzania. Den nya strategin skiljer sig från den tidigare då den med hänvisning till den negativa demokratiska utvecklingen i landet innebär en sänkning av stödet. Med den nya strategin förstärker Sverige arbetet inom prioriterade områden som mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet, samt miljö och klimat.

De senaste åren har det skett en negativ utveckling i Tanzania vad gäller mänskliga rättigheter och demokratiskt utrymme. Genom den nya strategin kommer både verksamheten och val av samarbetspartner bidra till att stärka förutsättningarna för en mer demokratisk utveckling i landet.

- Det finns ett behov av att marginaliserade grupper och demokratins försvarare och röstbärare står i fokus i den nya strategin, vilket nu kommer att ske. Sverige kommer att arbeta mer selektivt med den tanzaniska staten inom områden där det krävs för att vi ska kunna göra stor skillnad för de allra fattigaste. Samtidigt stärker vi stödet till det civila samhället och privata aktörer för att kunna öka den demokratiska utvecklingen, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sveriges engagemang inom utbildningsområdet kommer att fortsätta. Strategin bygger på de framsteg som har gjorts de senaste åren och inriktas på att bidra till en inkluderande utbildning av god kvalitet, med fokus på flickor och unga mödrar. Sverige kommer även fortsätta arbetet för att främja kvinnors ekonomiska och politiska egenmakt, där stödet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) också spelar en viktig roll.

Sverige kommer fortsatt att arbeta för att bidra till ökad social trygghet för de mest utsatta och till mer produktiv sysselsättning, särskilt för kvinnor och unga. Att främja en mer effektiv energianvändning och ökad tillgång till förnyelsebar energi, samt stödja ökat deltagande av kvinnor i beslut om hur naturresurser ska användas är också viktiga syften med strategin.

- Trycket på landets naturresurser har ökat. Samtidigt bidrar klimatförändringar till ökad sårbarhet, vilket särskilt påverkar den jordbruksberoende fattiga befolkningen. Därför är det viktigt att Sverige ökar sitt engagemang på området, t.ex. vad gäller klimatsmarta jordbruksmetoder och hållbar användning av naturresurser och ekosystem, inklusive bevarandet och återhämtning av biologisk mångfald, säger Peter Eriksson.

Den nya strategin omfattar totalt tre miljarder kronor för femårsperioden 2020–2024.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.