Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Jämställdhetsministern tar emot Barnombudsmannens årliga rapport

Publicerad

Idag har jämställdhetsminister Åsa Lindhagen tagit emot Barnombudsmannens årsrapport 2020. Rapporten bygger delvis på samtal med barn om barns rättigheter.

Barnkonventionen blev svensk lag vid årsskiftet. Barnombudsmannens årsrapport 2020 Dom tror dom vet bättre, barnet som rättighetsbärare ger en bild av barnets status som rättighetsbärare inför att barnkonventionen blev lag. Barnombudsmannen anser att det fortfarande återstår ett stort arbete för att barn ska ses som fullvärdiga rättighetsbärare och i rapporten lämnas förslag på hur barnets rättigheter kan stärkas så att intentionen med barnkonventionen blir verklighet.

- Vuxna måste lyssna mer på barn. Barnets möjlighet att lyfta åsikter och påverka är inte bara en rättighet enligt barnkonventionen utan också viktigt för att skapa ett bättre samhälle för barn. Genom att lyssna på barn kan samhället göra ett bättre jobb, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

För mer information och intervjuförfrågningar kontakta Nicole Goufas, pressekreterare hos jämställdhetsministern.

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen (BO) är en myndighet som bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, regioner och myndigheter.

Barnombudsmannen ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar. Varje år (senast den 1 april) lämnar Barnombudsmannen en rapport till regeringen. Den innehåller analyser och rekommendationer till förbättringar för barn och unga.

Barnombudsmannen har regelbunden dialog med barn och unga, särskilt i utsatta situationer, för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00