Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Avgiften för högskoleprovet ska återbetalas

Publicerad

Högskoleprovet har under de förutsättningar som råder i samband med coronapandemin inte kunnat genomföras under våren. De personer som anmält sig till provet har betalat anmälningsavgift utan att kunna skriva provet, och nu har regeringen fattat beslut som innebär att anmälningsavgiften återbetalas.

– Jag är glad att kunna fatta det här beslutet. Regeringen anser att det finns särskilda skäl att återbetala avgiften för högskoleprovet till de personer som hade anmält sig till vårens provtillfälle, säger Matilda Ernkrans.

Kammarkollegiet ska utbetala 20 miljoner kronor till Universitets- och högskolerådet, och medlen avser ersättning till Universitets- och högskolerådet för de kostnader som redan har uppstått för det inställda högskoleprovet och ska användas för att återbetala avgiften till de personer som hade anmält sig till vårens högskoleprov.

Kammarkollegiet ska senast den 15 juni 2020 utbetala medlen till Universitets- och högskolerådet.

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.