Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Fältsjukhus undantas från bygglov med anledning av coronaviruset

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har överlämnat ett förslag till lagrådet som innebär att tidsbegränsade undantag för att kunna uppföra fältsjukhus och temporära byggnader ska kunna göras om spridningen av en samhällsfarlig sjukdom innebär att lokalerna för hälso- och sjukvårdsverksamhet inte räcker till för att tillgodose behovet av vård.

Boverket inkom den 26 mars med en skrivelse till Regerings­kansliet där myndigheten påtalar att det finns behov av en ändring i PBL för att underlätta de statliga myndigheternas, regionernas och kommunernas hantering av den pågående pandemin.

Enligt plan- och bygglagen kan det krävas bygglov för att bygga fältsjukhus eller att anordna vårdplatser i en byggnad som vanligtvis används för något annat. Det kan även krävas bygglov för att sätta upp tält och andra tillfälliga byggnader som behövs till följd av spridningen av coronaviruset, exempelvis i anslutning till sjukhus och vårdcentraler.

- Kraven på bygglov får inte fördröja eller försvåra regionernas arbete med att anordna vårdplatser. Det är anledningen till att regeringen nu föreslår en lagändring. Förslaget innebär att regeringen ges möjlighet att besluta om undantag från plan- och bygglagen för att hantera coronaviruset, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

Förslagen innebär att regeringen även ska kunna besluta om undantag från flera andra krav i plan- och bygglagen, exempelvis kraven på att byggnader måste utformas och placeras med hänsyn till vissa allmänna intressen. Även kravet på att en byggnad måste stämma överens med det som kommunen har bestämt i en detaljplan, ska kunna undantas.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2020. Regeringens föreskrifter ska även kunna gälla retroaktivt. Det innebär att undantagen även ska kunna omfatta sådana tillfälliga byggnader som eventuellt redan har byggts utan bygglov.

Uppdatering

Den 29 oktober 2020 beslutade regeringen att förlänga undantaget. Efter förlängningen gäller att en tillfällig vårdbyggnad ska ha påbörjats senast den 1 juli 2021 och platsen där åtgärden har vidtagits ska ha återställts senast vid utgången av 2021 för att undantagen ska gälla (jämför 6 § första stycket punkterna 4 och 5 i förordningen).

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00