Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Idrottsföreningar kan söka krisstöd i maj

Publicerad

Idag presenterade idrottsminister Amanda Lind och Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson principerna för hur regeringens stödpaket till idrotten på 500 miljoner kronor ska fördelas. Stödet kommer fördelas med syfte att rädda idrottsförbunds och idrottsföreningars fortsatta överlevnad i hela Sverige.

Regeringen presenterade den 20 mars ett stödpaket på 500 miljoner kronor till svensk idrott, med anledning av coronavirusets spridning. Regeringen har nu gått vidare och gett Riksidrottsförbundet uppdraget att fördela stödet, med syftet att idrottsrörelsen i hela landet består och att idrottsverksamhet på alla nivåer kan överleva krisen.

– Idrotten spelar en oerhört viktig roll för så många människor i hela landet. Med det här stödet kommer man kunna göra insatser för att upprätthålla idrottsverksamhet, särskilt för barn och unga, och lindra effekterna av inställda evenemang med anledning av coronavirusets spridning. Vi vill ha ett rikt idrottsliv i Sverige även efter den här krisen och därför är det här stödet så viktigt, säger idrottsminister Amanda Lind.

Riksidrottsstyrelsen beslutade i går om de ramar och övergripande principer som blir grundstenarna för fördelningen av stödet. Principerna är nödvändiga för att kunna säkerställa ett hållbart regelverk och tydliga riktlinjer för att hantera stödet.

– Föreningar kan få pengar till midsommar och från den första maj kommer föreningar att kunna söka krisstöd. Jag är glad över det snabba beslut som regeringen tagit för att föreningar och förbund ska ha möjlighet att överleva den nu rådande krisen. Jag gläds också åt den enighet idrottsrörelsen har visat i denna svåra situation, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.

Tidsplan för Riksidrottsförbundets fortsatta arbete är att information till specialidrottsförbund och idrottsföreningar om ansökningsprocessen fortsätter fram till slutet av april. Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kommer att kunna ansöka om krisstöd för sin verksamhet från första maj. Beredning av ansökningar kommer att inledas omedelbart därefter och pågå under maj och inledningen av juni. Beslut och utbetalning av stöd till specialidrottsförbund och idrottsföreningar beräknas kunna fattas av Riksidrottsstyrelsen i mitten av juni.

För mer information, kontakta:

Josefin Sasse
Pressekreterare för idrottsminister Amanda Lind
073-077 94 69
josefin.sasse@regeringskansliet.se

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06