Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Johan Holmsäter ny nationell samordnare för fysisk aktivitet

Publicerad

För att vända utvecklingen med övervikt och fetma har regeringen utsett Johan Holmsäter till nationell samordnare för att främja ökad fysisk aktivitet. Förordnandet gäller från och med den 4 maj 2020.

– Johan Holmsäter har gedigen kunskap, erfarenhet och förmåga att entusiasmera och utveckla området fysisk aktivitet och hälsa. Jag ser mycket fram emot att följa hans arbete som nationell samordnare för fysisk aktivitet, säger socialminister Lena Hallengren.

– Jag är oerhört stolt över det här uppdraget. Jag vill ta fasta på det friska och på goda förebilder för att fler ska förstå hur viktigt det är med fysisk aktivitet, säger Johan Holmsäter.

Uppdraget innebär att genom ett utåtriktat arbete dels öka den allmänna kunskapen om de positiva effekterna som fysisk aktivitet bidrar till för den enskilde individen, dels mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället.

Samordnaren ska knyta en eller flera referensgrupper till sig med representanter från regioner, kommuner, det civila samhället, idrottsrörelsen och friluftsorganisationer, näringslivet samt forskarsamhället.

Samordnaren ska även sprida framgångsfaktorer och goda exempel på metoder som främjar fysisk aktivitet i befolkningen samt lämna förslag på åtgärder som främjar fysisk aktivitet. 

Johan Holmsäter är en svensk idrottsledare och entreprenör med fokus på företagshälsovård, rehabilitering och friskvård. Förordnandet som nationell samordnare gäller från och med den 4 maj 2020. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2023.

Presskontakt

Johan Holmsäter
Telefon 0707669401
e-post till Johan Holmsäter
Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00