Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Nordiska miljöministrar lägger fram kemikaliedeklaration

Publicerad

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin deltar i dag i Nordiska ministerrådets miljö- och klimatministermöte som hålls digitalt. På agendan för mötet står bland annat behovet av grön återhämtning efter Coronapandemin. En gemensam nordisk deklaration ska antas för att stötta arbetet med en global strategi för kemikalier och avfall.

− Efter den akuta krisen när vi ska bygga upp ekonomierna igen har vi varken råd eller tid att göra fel vägval. Grön återhämtning måste vara i centrum för de satsningar som görs, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

För att stötta arbetet med en global strategi för kemikalier och avfall ska ministrarna anta deklarationen ”Nordic Ministerial Declaration on safe management of chemicals and waste – SAICM beyond 2020”.

− Sverige har varit drivande i frågan om ett globalt kemikalieavtal i flera år. Med den nordiska deklarationen lyfter vi behovet av att detta kommer på plats snabbt och driver på den internationella processen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

En strategi kring marint avfall och mikroplaster, samt arbetet med den nordiska Visionen 2030 står också på agendan. Ministermötet är det första under Danmarks ordförandeskap och leds av miljöminister Lea Wermelin och klimatminister Dan Jørgensen.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Rådet arbetar för gemensamma lösningar för positiva effekter i Norden. Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget. Danmark, Grönland och Färöarna har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet under 2020.