Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ökade möjligheter för fjärr- eller distansundervisning vid frånvaro kan underlätta för elever och lärare

Publicerad

Regeringen har nu fattat ett beslut som gör det möjligt att ge fjärr- eller distansundervisning när en skola är öppen som vanligt men elever eller lärare är hemma med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende sjukdomen covid-19. Det gäller exempelvis elever och lärare med milda symtom på smitta som i vanliga fall hade varit i skolan.

– Vi befinner oss i ett tufft läge som riskerar att bli långvarigt och vi behöver alla följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dagens beslut innebär att elever som i vanliga fall hade gått till skolan kan få fjärr- eller distansundervisning och lärare som i vanliga fall inte skulle stannat hemma från arbetet ges möjlighet att bedriva undervisning hemifrån. Det är dock viktigt att poängtera att detta är en möjlighet för skolan – inte en skyldighet, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Huvudmän och rektorer som väljer att använda denna möjlighet ansvarar för att organisera utbildningen på ett sätt som ger en rimlig arbetssituation för både lärare och elever. Lärare förväntas inte arbeta dubbelt genom att samtidigt undervisa i skolan och bedriva fjärr- eller distansundervisning.

Varken elever eller lärare ska vara i skolan när de är sjuka, och alla som är så sjuka att de inte orkar studera eller undervisa ska vara hemma och vila. Men en lärare som i vanliga fall hade kunnat bedriva undervisning i skolan men som behöver vara hemma utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om milda symtom kan nu arbeta hemifrån med fjärr- eller distansundervisning. En annan möjlighet är att anställa pensionerade lärare för att ge distansundervisning till elever som är hemma med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten, även när skolan är öppen.

– Olikheter i samhället tydliggörs i kriser. I en sådan här situation blir det extra tydligt att svensk skola betyder väldigt mycket för många av våra barn och unga. Det här är ett sätt att hjälpa elever som i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer behöver vara hemma under en längre tid så att de inte ska hållas tillbaka i sin kunskapsutveckling, säger Anna Ekström.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg