Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Åtgärder för att motverka att områden utan sociala och ekonomiska utmaningar undantas ebo-lagstiftningen

Publicerad

I en promemoria som i dag skickats ut på remiss föreslås vissa ändringar som gäller vilka områden som omfattas av begränsningen av asylsökandes möjligheter att bo i eget boende med bibehållen dagersättning.

Sedan den 1 januari 2020 gäller att en asylsökande som bor i ett område med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte har rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Därigenom förväntas fler asylsökande i stället välja att bo i områden med bättre förutsättningar för ett hållbart mottagande.

Vissa av regeringen utpekade kommuner får anmäla till Migrationsverket att en eller flera delar av kommunen ska omfattas av regleringen.

Förslagen i promemorian innebär att länsstyrelsen ges möjlighet att förhindra att en kommun anmäler ett område om det står klart att områdets sociala och ekonomiska förhållanden inte motiverar en anmälan.

– Syftet med begränsningen har hela tiden varit att den ska omfatta områden med sociala och ekonomiska utmaningar. Vi föreslår nu vissa ändringar som förhindrar att en kommun anmäler ett område i strid med regleringens syfte, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslaget i promemorian bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 15 augusti 2020.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh