Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En mer effektiv tillgång till Migrationsverkets personuppgifter för Säkerhetspolisen

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en förordningsändring som innebär att Säkerhetspolisen kan ges direktåtkomst till Migrationsverkets personuppgifter i fler fall än idag. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för Säkerhetspolisen att bekämpa bland annat terrorism och brott mot Sveriges säkerhet.

Säkerhetspolisen har redan i dag rätt att få ut uppgifter från Migrationsverket för sin brottsbekämpning, men det är efter begäran och utlämnandet förutsätter att det finns personal på plats hos Migrationsverket som kan bedöma om informationen kan lämnas ut. Detta riskerar att fördröja tillgången till information som kan behövas när som helst på dygnet, alla dagar om året.

För att Säkerhetspolisen ska ha tillgång till rätt information i rätt tid ändras utlänningsdataförordningen så att myndigheten ska få medges direktåtkomst till sådana uppgifter hos Migrationsverket som Säkerhetspolisen behöver i sin brottsbekämpande verksamhet.

– För att Säkerhetspolisen, som ska bekämpa terrorism och brott mot Sveriges säkerhet, ska kunna utföra sitt uppdrag effektivt behöver myndigheten ha tillgång till adekvat information i rätt tid, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Reformen är ytterligare ett steg i genomförandet av överenskommelsen om åtgärder mot terrorism mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Förslaget träder i kraft den 1 juli 2020.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh