Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Forskningsinfrastruktur på nationell nivå ses över

Publicerad

Svensk forskning ska vara världsledande, och då behöver förutsättningarna i form av organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastrukturen hålla en hög kvalitet. Nu får en särskild utredare i uppdrag att se över hur forskningsinfrastrukturen på nationell nivå kan utvecklas.

En särskild utredare ska lämna förslag om utveckling av organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur på nationell nivå, och även gällande hur ett system för nationell prioritering av forskningsinfrastrukturer kan utformas. Syftet är att upprätthålla en forskningsinfrastruktur av hög kvalitet som ska vara ett effektivt stöd för att möta samhällsutmaningarna.

– Målet är att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och då behöver forskningsinfrastrukturen hålla hög kvalitet. Inte minst för att för att kunna genomföra FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Tobias Krantz, tidigare högskole- och forskningsminister och tills nyligen chef för utbildning, forskning och innovation vid Svenskt Näringsliv, utses som särskild utredare.

Utredaren ska bland annat föreslå en eller flera modeller för organisation och styrning av nationella forskningsinfrastrukturer vid universitet och högskolor, samt möjliga finansieringsformer för nationell forskningsinfrastruktur. Det ingår också i uppdraget att föreslå ett samordnat system på nationell nivå för prioritering av infrastruktursatsningar och en nationell organisation av e-infrastruktur för forskning.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.