Pressmeddelande från Socialdepartementet

82 miljoner för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Publicerad

Nu betalas 82 miljoner kronor ut till kommuner, regioner och länsstyrelsen i Stockholm för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen träder i kraft den 1 juli 2020.

– Under sommaren är det fler som vistas på olika serveringsställen och det är viktigt att regler och rekommendationer följs. Syftet med lagen är att minska riskerna för ytterligare smittspridning samt göra tillsynsprocessen enklare, tydligare och mer effektiv. Vi vill helt enkelt underlätta för alla inblandade aktörer i tillsynen, säger socialminister Lena Hallengren.

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller till utgången av 2020. Den nya regleringen innebär att kommunerna ansvarar för hela kedjan av tillsyn, från inspektion till beslut. Syftet är att minska riskerna för ytterligare samhällsspridning av coronaviruset genom att kommunerna får ansvaret att genomföra tillsyn på serveringsställen.

För att kompensera kommunerna för tillsynen avsätts 75 miljoner kronor. Regionerna ska bistå med smittskyddskompetens vid behov och tilldelas totalt 5,5 miljoner kronor. Medlen till kommunerna och regionerna fördelas på antalet serveringsställen med minst en anställd. Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö med tillhörande regioner har dock en viss övervikt jämfört med övriga kommuner och regioner.

Länsstyrelserna ska ge länens kommuner stöd, råd och vägledning i tillsynen över serveringsställen och tilldelas därför totalt 1,5 miljoner kronor. Medlen utbetalas till Länsstyrelsen i Stockholm som ska fördela medlen till övriga länsstyrelser utifrån behov.

Se bilaga för fördelning av medlen.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter