Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Brev uppmanar till partsmodellen i EU

Publicerad

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har tillsammans med Danmarks arbetsmarknadsminister Peter Hummelgaard skickat ett brev till EU-kommissionär Nicolas Schmit. I brevet uppmanar de EU att värna partsmodellen, där fackförbund och arbetsgivare förhandlar om löner.

-Vi har en stark och välfungerande arbetsmarknadsmodell i Sverige. Jag kommer inte att acceptera att EU lägger sig i lönebildningen i Sverige. Fack och arbetsgivare ska fortsatt göra upp om villkor och löner på svensk arbetsmarknad. Gemensamt med Danmark har vi lyft fram hur EU kan främja en lönebildning som bygger på kollektivavtal istället för lagstadgade minimilöner, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

EU-kommissionen har aviserat ett förslag till initiativ för att säkerställa att alla arbetstagare i unionen får en skälig minimilön. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Danmarks arbetsmarknadsminister Peter Hummelgaard skriver i ett gemensamt brev till EU-kommissionär Nicolas Schmit att de inte tror att bindande regler om minimilön är rätt väg för rättvisa löner inom EU. De förespråkar istället partsmodellen där arbetsgivare och arbetstagare förhandlar om löner. Kommissionen uppmanas att identifiera och bemöta de utmaningar som sociala dialogen står inför i medlemsstaterna.

EU-kommissionens förslag är aviserat till det fjärde kvartalet i år. Just nu pågår ett andra och sista samråd med arbetsmarknadens parter på EU-nivå om ett möjligt initiativ. 

Under fredag eftermiddag har Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark ett bilateralt samtal med EU-kommissionär Nicolas Schmit.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00