Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Omfördelning av stöd till fria kulturskapare

Publicerad

Under våren har regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterat flera krispaket till kulturen med anledning av det nya coronaviruset. Bland annat har 500 miljoner kronor anslagits till arrangörer och fria kulturskapare för att mildra de ekonomiska effekterna av krisen.

Av dessa har 370 miljoner kronor fördelats av Statens kulturråd för stöd till inställda eller framskjutna evenemang, och 80 miljoner kronor har fördelats till enskilda konstnärer och kulturskapare. Av de ansökningar som inkommit till Kulturrådet om ersättning för uteblivna intäkter för inställda eller uppskjutna kulturevenemang, uppfyller vissa ansökningar inte villkoren för stöd, vilket gjort att det nu finns pengar kvar hos Kulturrådet. Det handlar om 35 miljoner kronor som nu istället omfördelas som extra krisstöd till enskilda konstnärer och kulturskapare.

20 miljoner kronor kommer gå till att stärka stöd och stipendier till enskilda kulturskapare och konstnärer, som drabbats hårt under krisen. Dessa medel fördelas av Konstnärsnämnden. Scenkonstallianserna stärks också med 15 miljoner kronor för att motverka att enskilda konstnärer och kulturskapare ska behöva sägas upp som en följd av det svåra ekonomiska läget. Allianserna är viktiga för att stärka kulturskaparnas ekonomiska och sociala trygghet och för att stärka det kulturella utbudet och den konstnärliga utvecklingen i landet.  

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse