Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ramverk för statliga gröna obligationer på plats

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett ramverk som möjliggör en emission av statliga gröna obligationer. Det är första gången det genomförs en emittering av statliga gröna obligationer i Sverige. Det svenska ramverket har tilldelats det högsta miljömässiga betyget av den externa granskaren.

Ramverket möjliggör för investerare att på ett transparent sätt kunna säkerställa att obligationerna är gröna. Riksgälden kommer att genomföra emissionen vid ett lämpligt tillfälle under 2020.

Ramverket är en nödvändig komponent för att kunna emittera gröna obligationer, det beskriver hur berättigade utgifter definieras, väljs ut, redovisas och rapporteras. Investerare ska enkelt och tydligt kunna följa vilka utgifter obligationen de köper kopplas till och vilka klimat- och miljöeffekter som förväntas uppnås.

Regeringen har också beslutat om vilka av budgetens utgifter som ska kopplas till de gröna obligationerna. Denna portfölj av utgifter sätter ett tak för möjlig emissionsvolym till 30 miljarder svenska kronor.

Det svenska ramverket har granskats av en extern part och har tilldelats det högsta miljömässiga betyget.

Riksgäldskontoret kommer i nästa steg att – utifrån målet för statsskuldspolitiken – bestämma närmare om emissionsvolym, löptid och tidpunkt för emission.

Ramverket bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00