Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen antar ny strategi för utvecklingssamarbetet med Palestina

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en ny femårig strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Palestina. Strategin ska bidra till att minska fattigdomen i landet, till bättre förutsättningar för en demokratisk utveckling och till ökad respekt för de mänskliga rättigheterna.

Regeringen har idag antagit en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Palestina för åren 2020–2024. Verksamheten syftar till att bidra till att få till stånd ett demokratiskt, självständigt, sammanhängande och livskraftigt Palestina som existerar sida vid sida med Israel i fred och säkerhet.

- Genom den nya strategin ska Sverige bidra till demokratisk utveckling och ökad respekt för mänskliga rättigheter samt till att stärka förutsättningarna för genomförandet palestinska val, inklusive i östra Jerusalem, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Ett grundläggande hindret för utveckling i Palestina är Israels ockupation. Den politiska utvecklingen i konflikten har under senare år försvårat förutsättningarna för en fredlig och förhandlad tvåstatslösning som vilar på folkrätt och internationella överenskommelser. Den israeliska regeringens aviserade avsikter att, i strid med folkrätten, annektera delar av Västbanken har förstärkt detta. En politisk lösning på konflikten behövs för att utvecklingssamarbetet ska uppnå långsiktigt hållbara resultat.

- Med den nya strategin intensifierar Sverige sitt engagemang för demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och jämställdhet. Därutöver inkluderar strategin fortsatt verksamhet inom miljö och klimat, inkluderande ekonomisk utveckling samt inkluderande fred, säger Peter Eriksson.

Den nya strategin omfattar totalt 1,5 miljarder kronor för femårsperioden 2020–2024 varav 1,46 miljarder kronor avser Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och 40 miljoner kronor avser Folke Bernadotteakademin (FBA).

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.