Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen inför tillfälliga spelansvarsåtgärder

Publicerad

Regeringen har beslutat om en tillfällig förordning om spelansvarsåtgärder, riktad mot de särskilt riskabla spelformerna som onlinekasino och värdeautomater. Samtidigt får Folkhälsomyndigheten i uppdrag att göra en fördjupad analys av hur problemspelande i samhället utvecklats till följd av covid-19.

– Till följd av den rådande pandemin ser vi en mix av omständigheter som sammantaget skapar stora risker på spelområdet. Dessa behöver motverkas. Med åtgärderna stärker regeringen skyddet för svenska konsumenter, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

– Vi behöver fördjupad kunskap om hur problemspelande påverkas av coronapandemin. Detta är viktigt för att förebygga spelmissbruk i framtiden, säger socialminister Lena Hallengren.

Allvarliga ekonomiska konsekvenser följer i spåren av utbrottet av covid-19 med ökad risk för arbetslöshet, sjukskrivningar och ekonomisk osäkerhet. Pandemin ökar därigenom risken för psykisk ohälsa, men även för spelproblem och ökad skuldsättning.

Förordningen som i dag beslutades om innehåller tillfälliga bestämmelser om att insättningsgränsen vid spel på onlinekasino får uppgå till högst 5 000 kronor. Motsvarande förlustgräns ska gälla vid spel på värdeautomater.

Det ska även vara obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid spel på onlinekasino och värdeautomater, och bonusar som erbjuds av licenshavare som tillhandahåller onlinekasino och värdeautomater får uppgå till högst 100 kronor.

Den tillfälliga förordningen träder ikraft den 2 juli och upphöra att gälla vid utgången av år 2020.

Gällande uppdraget till Folkhälsomyndigheten om analysen av problemspelande får myndigheten för dess genomförande använda 500 000 kronor under 2020. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 28 februari 2021.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.