Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Unga hbtq-personers levnadsvillkor ska kartläggas

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att genomföra en kartläggning av unga hbtq-personers hälsa och levnadsvillkor.

Unga hbtq-personer riskerar en högre grad av utsatthet och ohälsa än andra unga. Suicidförsök är exempelvis vanligare bland unga hbtq-personer än bland andra unga. Enligt Folkhälsomyndigheten har hälsoskillnaderna samband med att hbtq-personer i större utsträckning utsätts för fördomar, diskriminering och våld på grund av andras negativa föreställningar om deras sexuella läggning och könsidentitet.

Det har gått 10 år sedan den senaste större kartläggningen av unga hbtq-personers situation - ”Hon Hen Han” - publicerades. ­I ”Hon Hen Han” gjordes en analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner och rapporten utgjorde ett värdefullt bidrag i arbetet med att främja unga hbtq-personers rättigheter.

Regeringen anser att det behövs en uppdaterad helhetsbild av unga hbtq-personers levnadsvillkor och hälsa, där skillnader inom gruppen också kan belysas. Därför ska nu Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor genomföra en kartläggning av unga hbtq-personers levnadsvillkor.

MUCF ska redovisa uppdraget senast den 1 juni 2022. Under 2020 får myndigheten 500 000 kronor för att genomföra uppdraget. Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till 2,5 miljoner kronor. 

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.