Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Schysta villkor till sjöss

Publicerad

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå säkerhetshöjande åtgärder och kontrollmöjligheter som kan bidra till en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart. Transportstyrelsen ska särskilt fokusera på vad som kan göras för att förbättra arbets- och levnadsförhållanden ombord.

Transportstyrelsen har identifierat brister i skydd mot olyckor, undermåliga arbets- och levnadsvillkor för personal ombord och förekomst av trakasserier av anställda på fartyg som trafikerar svenska farvatten. Under innevarande år har det även inkommit signaler om att den psykiska ohälsan bland sjömän på fartyg är stor med anledning av den pågående coronapandemin.

Mot bakgrund av detta och regeringens målsättning att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft får Transportstyrelsen i uppdrag att identifiera och analysera områden där det finns möjlighet till sjösäkerhetshöjande åtgärder, med särskilt fokus på arbets- och levnadsvillkor. Transportstyrelsen ska också vid behov lämna förslag på åtgärder som kan bidra till en säker, hållbar och effektiv sjöfart.

- Sverige ska gå före när det gäller goda villkor för personal på fartyg som trafikerar svenska vatten. Det ökar attraktiviteten för sjöfartsnäringen och förbättrar säkerheten till sjöss, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 1 maj 2021 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

Presskontakt

Fredrik Persson
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00