Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Fler arbetslösa ska kunna studera med bibehållen ersättning

Publicerad

Ungefär var tredje inskriven arbetslös saknar idag gymnasieutbildning. Samtidigt finns brist på utbildad personal inom många yrken. Därför har regeringen styrt Arbetsförmedlingen mot att öka övergångarna från arbetslöshet till reguljär utbildning och utbildning inom folkhögskolan. Nu har regeringen också beslutat att utvidga möjligheterna för arbetssökande att studera i upp till ett år med bibehållen ekonomisk ersättning när det är motiverat för att kunna få ett jobb. Regeringens beslut bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

- När ekonomin startar om kommer arbetsgivare behöva rätt kompetens. Då kommer också människors möjligheter att söka sig till jobben vara beroende av att man har de kunskaper och kompetenser som efterfrågas. Nu kommer fler arbetslösa kunna studera med bibehållen ersättning när Arbetsförmedlingen bedömer att det behövs för att få ett jobb, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Redan innan krisen fanns en långvarig utmaning med en otillräcklig matchning på arbetsmarknaden. Coronapandemin kan komma att förstärka denna utmaning ytterligare. Utan satsningar på utbildning kan det innebära att de arbetslösa som redan innan coronapandemin hade en svag position på arbetsmarknaden får det ännu svårare i konkurrensen om jobben. Möjligheten att återstarta ekonomin efter krisen kommer också vara beroende av att arbetsgivare kan hitta nödvändig kompetens.

- Utbildning är centralt för återstarten av svensk ekonomi och för att få folk i jobb. Vi har byggt ut kunskapslyftet och antalet utbildningsplatser kraftigt under senare år. Det har vi stor nytta av nu när vi lägger i en ännu högre växel, säger utbildningsminister Anna Ekström.

För att öka övergångarna till utbildning bland arbetssökande har därför regeringen beslutat att utöka möjligheterna för arbetssökande med behov av grundläggande eller gymnasial utbildning att kunna studera med bibehållen ersättning. Ytterligare en utvidgning är att även fler arbetssökande inom jobb- och utvecklingsgarantin med behov av eftergymnasiala studier får möjlighet att studera med aktivitetsstöd. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om vem som kan studera med bibehållen ersättning. Beslut föregås av att Arbetsförmedlingen gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning som bland annat ser till om utbildningen krävs för att öka arbetssökandes chanser att få jobb.

Arbetsförmedlingen får samtidigt i uppdrag att anvisa fler personer till reguljär utbildning och utbildning inom folkhögskolan så att fler arbetssökande som är i behov av utbildning får förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

Regeringen har beslutat att förändringen ska gälla tillsvidare.

Ändringarna träder i kraft den 1 november 2020.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Björn Fridén
T.f. pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00