Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fortsatt bistånd från SVA med analyser av coronaprover för sjukvården

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om att förlänga möjligheten för Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att utföra diagnostik av det nya coronaviruset hos människor. Dagens beslut innebär att möjligheten förlängs med ytterligare ett år, fram tills 31 december 2021.

I april beslutade regeringen om en ändring i Förordning (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt som innebär att myndigheten fram till årsskiftet kan analysera coronaprover för humansjukvårdens räkning. SVA står för en betydande del av de analyser som utförs och det finns ett fortsatt behov av myndighetens bistånd även nästa år. Mot bakgrund av detta behov beslutade regeringen idag därför att förlänga SVA:s möjlighet att utföra denna typ av diagnostik ytterligare ett år.

– SVA har gjort en fantastisk insats hittills, men detta är inte över. Det är därför viktigt att SVA kan fortsätta bidra, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.