Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Isabella Lövin deltar på FN-toppmötet Biodiversity Summit

Publicerad

Mänsklig aktivitet bidrar till att den biologiska mångfalden utarmas globalt och det är vår skyldighet att göra något åt denna ödesfråga. Den 30 september deltar miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin på FN-toppmötet om biologisk mångfald.

Tillsammans med St. Vincent och Grenadinernas permanenta representant till FN i New York Inga Rhonda King, kommer Lövin att moderera en ledarskapsdialog om hur världen kan göra mer för att stoppa förlusten av biologisk mångfalden genom stöd till forskning, teknik, kapacitetsutveckling och finansiering.

– Mänskligheten riskerar att pressa jordens värdefulla ekosystem bortom bristningsgränsen. Det får inte ske. Coronapandemin har visat att länder och världsledare kan agera snabbt och kraftfullt när de ställs inför ett gemensamt hot. Samma snabba och kraftfulla agerande behövs nu för att förhindra en kollaps av viktiga ekosystem, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Förstörda och försämrade ekosystemtjänster leder till hunger, sjukdom och snabbare klimatförändring. Isabella Lövin kommer lyfta fram lösningar som använder naturen för att göra klimatarbetet för oss, som att restaurera våtmarker för att binda koldioxid.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

United Nations General Assembly Summit on Biodiversity

Toppmötet Biodiversity Summit äger rum den 30 september som ett virtuellt möte med stats-och regeringschefer. Mötet skulle ha ägt rum i fysisk form i New York under öppnandet av FN:s generalförsamling 21–30 september, men har nu omvandlats till ett virtuellt möte på grund av coronapandemin. Toppmötet skat ge fart och incitament för arbetet med att ta fram nya globala mål för den biologiska mångfalden. De målen ska ersätta de nuvarande så kallade Aichi-målen som löper ut år 2020. Planen är att de nya målen ska antas vid nästa partsmöte inom FN:s konvention för biologisk mångfald (UN CBD) som förväntas äga rum i Kina någon gång under 2021.

Biodiversity Summit kommer att livesändas på UNtv och FN:s Youtubekanal. Den session, Leader’s Dialogue nr 2, som Isabella Lövin kommer att moderera sänds kl. 22.15-23.30 svensk tid den 30 september.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald omfattar:
• ekosystem
• arter
• genetisk variation inom arter

FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) definierar biologisk mångfald som "variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem."