Pressmeddelande från Miljödepartementet

Isabella Lövin deltar vid OECD:s rundabordsamtal om grön återhämtning

Publicerad

Den 14 september medverkar miljö- och klimatminister Isabella Lövin vid det tredje digitala rundabordssamtalet för ministrar som ska förbereda det årliga OECD-ministermötet i oktober. Temat för måndagens möte är grön återhämtning efter coronapandemin – making the green recovery work for jobs, income and growth.

Tillsammans med internationella ministerkollegor kommer Isabella Lövin att diskutera hållbara nationella åtgärder och prioriteringar i spåren av coronapandemin. Statsministerns nyligen lanserade Klimatkollegium, Fossilfritt Sveriges arbete med näringslivets färdplaner, svenskt fossilfritt stål och införandet av gröna kreditgarantier är några av de nationella åtgärder som Isabella Lövin kommer att lyfta fram på mötet.

− Framtiden är fossilfri och det är genom fortsatta investeringar i grön teknik och innovation, naturbaserade lösningar och cirkulära affärsmodeller som vi kommer att skapa framtidens jobb och stärka vår konkurrenskraft, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren