Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Naturnära jobb i hela landet

Publicerad

För att skapa naturnära jobb i hela landet, inriktade på natur- och skogsvårdande skötsel, föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att det avsätts 180 miljoner kronor för 2021 och 110 miljoner kronor för 2022. Med satsningen lindras arbetslösheten kopplad till covid-19-utbrottet hos personer långt ifrån arbetsmarknaden. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Satsningen syftar till att förbättra integrationen, utveckla kompetens och anställningsbarhet hos nyanlända och långtidsarbetslösa, lindra kompetensbrist i de gröna näringarna, stärka natur- och skogsvården samt främja friluftsliv, kulturmiljö, rekreation och turism.

Skogsvårdande skötsel kan exempelvis bidra till att minska spridningen av växtskadegörare som granbarkborre. I uppdraget ingår att ta fram metoder för kompetensutveckling inriktad på röjning och plantering i produktionsskogar, i syfte att öka deltagarnas anställningsbarhet så att de lättare kan matchas mot arbetsgivare i bristyrken inom den gröna sektorn.

Åtgärder för värdefull natur inom naturvård, friluftsliv och biologisk mångfald kan t.ex. inriktas på skötsel av naturreservat, upprustning av ledsystem som staten ansvarar för samt bekämpning av invasiva främmande arter.

Skogsstyrelsen samordnar arbetet som sker i samarbete med Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Sveriges geologiska undersökning och Arbetsförmedlingen. Naturnära jobb finansierades under 2020 genom att 150 miljoner kronor avsattes i vårändringsbudgeten för 2020.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.