Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår en lag om tillträdesförbud till butik och en ny straffbestämmelse om inbrottsstöld

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag på lagändringar för att förstärka skyddet mot tillgreppsbrott och vissa andra brott.

Stölder och andra brott som begås i butiker kan få stora konsekven­ser för den som drabbas. Det finns därför ett behov av att förstärka skyddet där.

– Personer som begår upprepade stölder eller hotar personal i en butik måste kunna portas. Anställda och ägare måste värnas, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagrådsremiss: Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet

Den nya lagen innebär att en person kan förbjudas att få tillträde till och vistas i en butik, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Den som bryter mot ett tillträdesförbud ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Utöver att få en lag om tillträdesförbud på plats så anser regeringen att det är angeläget att den kränkning som det innebär att bli bestulen i sin bostad beaktas i större utsträckning än i dag. Det finns också anledning att ytterligare markera allvaret i stölder och hälerier som begås systematiskt. I lagrådsremissen föreslår regeringen därför även bland annat:

  • en ny straffbestämmelse om inbrottsstöld med en straffskala på fängelse i lägst ett och högst sex år
  • en ny kvalifikationsgrund om systematik i straffbestämmelserna om grov stöld och grovt häleri.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh