Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen stärker arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att det nationella kompetensteam som finns vid Länsstyrelsen i Östergötland ska utvecklas och permanentas i form av ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen föreslår också en satsning för att öka kompetensen hos yrkesverksamma. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I Sverige lever uppskattningsvis mer än 100 000 barn och unga under hedersförtryck. Varje år förs barn och unga ut ur landet för att könsstympas eller giftas bort. Regeringen tar nu ytterligare krafttag mot detta våld och förtryck.

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck har i flera år haft en ledande roll i arbetet med att förebygga och motverka denna brottslighet. Regeringen vill därför ge verksamheten mer stabila förutsättningar att utveckla Sveriges arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Förslaget innebär att kompetensteamets verksamhet blir permanent i form av ett nationellt kompetenscentrum. För 2021 tillförs 30 miljoner kronor till verksamheten och från 2022 tillförs 40 miljoner kronor per år. Det innebär en kraftfull förstärkning jämfört med tidigare.

Den 1 juli 2020 trädde ett antal nya bestämmelser i kraft som syftar till att bekämpa hedersrelaterad brottslighet. Bland annat infördes ett utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Det är även straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud.

Dessa bestämmelser kompletterar annan viktig lagstiftning som har tillkommit de senaste åren, inte minst lagen mot äktenskapstvång.

För att all lagstiftning mot hedersrelaterat våld och förtryck ska kunna tillämpas effektivt behövs välfungerande samverkan mellan berörda aktörer, inte minst socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan och polisen. Med en stärkt kompetens och ett nära samarbete mellan ansvariga myndigheter kan det förebyggande arbetet förstärkas och stödet till dem som utsätts förbättras. Alla berörda yrkesgrupper måste ha tillräcklig kunskap och rutiner för att kunna göra detta.

Regeringen satsar därför 180 miljoner kronor under 2021 och därefter 80 miljoner kronor per år under 2022 och 2023 för att öka kompetensen och för nya uppdrag till berörda statliga myndigheter kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00