Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Isabella Lövin och Tomas Eneroth deltog i webbinarium om de tunga transporternas klimatomställning

Publicerad

Transportbranschen lämnade nyligen över sin färdplan för fossilfrihet för tunga fordon till regeringen. Fossilfritt Sverige och BIL Sweden presenterade vid ett seminarium under onsdagen färdplanen och statsråden redogjorde för regeringens politik på området.

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det innebär att alla sektorer har ett stort ansvar att vara delaktiga i klimatomställningen. De tunga transporterna står för omkring 10 % av Sveriges utsläpp och branschen har nu tagit fram en plan för fossilfrihet som de överlämnat till regeringen.

− Det finns många lösningar när de tunga transporterna ska ställa om. Jag är glad att branschen själva nu identifierar sin egen färdplan för att klara klimatmålen. Nu kan vi öka takten i omställningen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin

För att minska klimatpåverkan från de tunga transporterna har regeringen bland annat infört en klimatpremie för tunga fordon och satsat på ett innovationskluster för användning av flytande biogas.

− Om vi ska klara klimatmålet måste transportbranschen ställa om – och det är bråttom. Vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen bland annat stora satsningar på laddinfrastruktur för tunga fordon samt en skärpt reduktionsplikt som minskar klimatpåverkan.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.