Pressmeddelande från Miljödepartementet

Nordiska statssekreterare diskuterar framtidsfrågor för FN:s miljöprogram

Publicerad

Den 21 oktober träffar statssekreterare Eva Svedling och de nordiska kollegorna FN:s miljöprogram Uneps exekutivdirektör Inger Andersen i digitala konsultationer. De kommer bland annat att diskutera Sveriges erbjudande att arrangera ett FN-möte i Stockholm våren 2022.

Sverige är i nuläget en av de fem största givarna till Uneps miljöfond och en av de tio största givarna totalt till Uneps verksamhet. Varje år träffar Uneps exekutivdirektör Inger Andersen Sverige, Danmark, Finland, Norge i egenskap av stora givare och sedan 2019 även Island, för att lyfta frågor av vikt i samarbetet med organisationen.

Vid årets möte den 21 oktober kommer man att diskutera strategiska frågor i Uneps verksamhet, bland annat om hur Unep kan bidra i arbetet med global grön återhämtning efter coronapandemin. Sverige kommer leda en diskussion om förväntningar kring Sveriges erbjudande att arrangera ett FN-möte i Stockholm våren 2022.

Sverige har som målsättning att Unep stärker sin och FN:s miljöförsamlings roll, relevans och effektivitet i FN-systemet och bidrar till genomförande av de globala målen under Agenda 2030. Sverige vill även att Unep bidrar till resultat globalt inom de områden som Sverige prioriterar: klimat och luft, biologisk mångfald, kemikalier och avfall samt hav, kust och vatten genom att bland annat stödja länder att ta fram och genomföra nationella planer.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren

FN:s miljöprogram (Unep)

FN:s miljöprogram, United Nations Environment Programme, Unep, bildades av FN:s generalförsamling år 1972. Unep:s huvuduppgifter är att främja samarbete och driva policys på miljöområdet, att övervaka miljösituationen i världen samt att bidra till att sprida resultat från miljöforskning. Unep har även ett samordningsansvar för miljöfrågorna inom FN. Unep är värd för ett flertal sekretariat, däribland CCAC-sekretariatet, sekretariatet för det 10-åriga ramverket för konsumtion och produktion samt Minamatasekretariatet (kvicksilverkonventionen). Unep har sitt huvudkontor i Nairobi, Kenya. Unep:s högsta beslutande organ är FN:s miljöförsamling, UNEA som sammanträder vartannat år.