Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Parlamentarisk utredning ska ta fram strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtion

Publicerad

Miljömålsberedningen får i tilläggsuppdrag att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2022.

Svenskars konsumtion leder till omfattande utsläpp både här i Sverige men även i andra länder. Vår konsumtion orsakar ungefär nio ton växthusgasutsläpp per person och år. Om vi ska klara Parisavtalets 1,5-gradersmål, behöver vi på global nivå senast 2050 komma ner under ett ton.

Regeringen ger därför den parlamentariska utredningen Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion. I uppdraget ingår att bereda mål för konsumtionsutsläppen och att lämna förslag på styrmedel och åtgärder.

Viktiga utsläppskällor ska inte stå utan tillräcklig styrning. Miljömålsberedningens ska därför föreslå etappmål för flygets klimatpåverkan och bereda möjligheten till etappmål för sjöfartens klimatpåverkan. Beredningen ska också se över hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentlig upphandling och analysera exportens klimateffekt.

Tilläggsdirektivet bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2022.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00