Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om familjeveckan skickas på remiss

Publicerad

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2021 att införandet av en familjevecka ska påbörjas. Nu skickas förslag om hur införandet kan ske på remiss. Förslagen baseras på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Familjeveckan ska underlätta för förvärvsarbetande föräldrar att kombinera arbetsliv och familjeliv, förbättra förutsättningarna för föräldrar att förvärvsarbeta samt främja minskat deltidsarbete.

Familjeveckan ska även ge föräldrar till något äldre barn bättre möjligheter att i vissa situationer vara lediga tillsammans med barnen.
I den promemoria som nu remitteras lämnas förslag till en ny föräldrapenningsförmån i socialförsäkringsbalken. Förmånen ska kunna lämnas till föräldrar som har barn som är mellan fyra och sexton år gamla.

Förmånen föreslås kunna lämnas när en förälder avstår från förvärvsarbete för att ta hand om sitt barn under en dag när det exempelvis är lov, terminsuppehåll, studiedag för personalen eller för att delta i ett utvecklingssamtal om barnet. Förmånen föreslås beräknas på samma sätt som tillfällig föräldrapenning.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022.

Inför budgetpropositionen för 2022 är det angeläget att förslag kan förberedas genom remittering. Om förslagen om införandet av familjeveckan presenteras i budgetpropositionen för 2022 och med vilken utformning, till exempel vad gäller antalet dagar som första steg i genomförandet av familjeveckan, blir beroende av de budgetförhandlingar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.