Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Lövin bjuder in unga till möte om klimat

Publicerad

I dag bjuder miljö- och klimatminister Isabella Lövin in 13 ungdomsorganisationer till ett digitalt forum för att diskutera klimatambition och inriktningen för högnivåmötet Stockholm+50 ur ett ungdomsperspektiv.

– En aktiv klimatpolitik handlar om solidaritet med kommande generationer. De som kommer efter oss ska ha en planet att leva på. Det vi gör här och nu är avgörande för nästa generations framtid. Det är självklart för regeringen att ta hänsyn till barn och ungas synpunkter i utformningen av politiken. Unga ska vara delaktiga i, och så långt som möjligt ha inflytande över, utformningen och genomförandet av insatser som berör dem, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Ungdomsklimatrådet kommer att fokusera på följande teman: en ambitiös klimatpolitik, hållbar konsumtion och produktion inom de planetära gränserna samt det kommande högnivåmötet Stockholm+50.

Miljödepartementet har arbetat fram ungdomsklimatrådet i nära samarbete med Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) och dialog med Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU).

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00