Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utvärdering av reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

Publicerad

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) får i uppdrag att utvärdera reformen om övergången från vårdbidrag och handikappersättning till omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

– Avsikten med reformen var att skapa enklare och tydligare regler för stöden. Regeringen är angelägen om att få kunskap om hur reformen faller ut, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utvärderingen ska klargöra reformens effekter för berörda individer, i relation till reformens intention. Analysen ska också belysa Försäkringskassans handläggning av de nya förmånerna.

Reformen, som infördes den 1 januari 2019, har ännu inte fått fullt genomslag. Regeringen anser dock att det är angeläget att studera reformens utfall för de berörda individerna. Nu när produktionstakten är högre hos Försäkringskassan och regeringen dessutom avser att tillföra medel för att korta handläggningstiderna görs bedömningen att en utvärdering är möjlig.

Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 5 februari 2021. Delredovisningen ska avse en initial analys av ärenden där bedömningen av omvårdnadsbehovet skiljer sig mellan vårdbidrag och omvårdnadsbidrag.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 30 november 2021 vad gäller omvårdnadsbidrag, och den 30 september 2022 vad gäller merkostnadsersättning.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00