Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Informationsuppdrag om vaccination mot covid-19

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra informationsinsatser riktade främst till allmänheten om vaccination mot covid-19. Myndigheterna ska bland annat se till att all information om vaccination mot covid-19 finns samlad, är lättillgänglig och uppdateras kontinuerligt. Myndigheterna ska särskilt rikta sig till grupper där vaccinationstäckningen redan nu är lägre gällande andra typer av vacciner.

– Vaccinering av Sveriges befolkning gör att vi kommer ännu närmare ett liv där coronapandemin bara är ett minne. Samlad, lättillgänglig och uppdaterad information om vaccination mot covid-19 till hela landets befolkning är avgörande för att vi ska lyckas med den breda vaccinering vi nu förbereder för, säger socialminister Lena Hallengren.

– Det är viktigt att informationen når fram för att vaccineringen ska kunna genomföras effektivt. Inte minst handlar det om att människor ska ha rätt information. Vi vet att det förekommit till exempel ryktesspridning under coronapandemin. MSB har ett ordinarie uppdrag om just missinformation, desinformation och ryktesspridning och det uppdrag vi ger i dag är ett viktigt komplement till detta, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Myndigheterna ska löpande följa och vid behov hantera missinformation, desinformation och ryktesspridning om vaccination mot covid-19. Information om vaccineringen bör, där det är relevant, samordnas med den kommunikation om pandemin som pågår nationellt och regionalt.

I genomförandet av uppdraget ska myndigheterna beakta tidigare givna informations- och kommunikationsuppdrag inom ramen för hanteringen av coronapandemin, däribland det uppdrag som Folkhälsomyndigheten, MSB och länsstyrelserna har om att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin. Myndigheterna ska även beakta MSB:s ordinarie uppdrag om missinformation, desinformation och ryktesspridning.

Uppdraget ska samordnas av Folkhälsomyndigheten och genomföras utifrån respektive myndighets ansvarsområde. Myndigheterna ska samverka med länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra berörda aktörer.

Berörda statliga myndigheter ansvarar för att i nära samråd med regionerna genomföra kommunikationsinsatser så att en hög täckningsgrad uppnås.

Uppdraget ska redovisas muntligt den 15 januari 2021. Därefter ska uppdraget delredovisas senast den 31 mars 2021 och slutredovisas senast den 15 december 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot
Sofie Rudh
Tf pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter