Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Isabella Lövin i högnivådiskussion på EU-forum om hormonstörande ämnen

Publicerad

Idag talar och deltar miljö- och klimatminister Isabella Lövin i EU-kommissionens digitala konferens Second Annual Forum on Endocrine Disruptors tillsammans med ministrar från flera andra EU-länder.

EU-kommissionen presenterade nyligen ett förslag till kemikaliestrategi, där åtgärder mot hormonstörande ämnen är en viktig del. Sverige har sedan länge varit drivande i frågan om behovet av att reglera hormonstörande ämnen. Dessa ämnen ger upphov till stora kostnader för samhället och bidrar till mänskligt lidande och påverkan på biologisk mångfald.

– Hormonstörande ämnen tillhör de farligaste kemikalier som finns. EU-kommissionens förslag till kemikaliestrategi är en bra utgångspunkt i det fortsatta arbetet med att reglera dem. Vi behöver agera på global nivå, både mot hormonstörande ämnen och för ett ökat skydd mot skadliga kemikalier mer generellt. Sverige har därför tillsammans med Uruguay initierat ett högnivåsamarbete för ett ambitiöst globalt ramverk för kemikalier och avfallshantering, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Isabella Lövin har bjudits in till konferensen av EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius. Utöver Lövin deltar även representanter för Danmark, Frankrike, Nederländerna, Spanien och Tyskland i samma högnivådiskussion.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Konferensen Second Annual Forum om Endocrine Disruptors

Konferensen pågår 17-18 december 2020. Den samlar representanter från forskarsamhället, offentlig sektor och privata aktörer med expertis på området för att utbyta information och god praxis, identifiera utmaningar och skapa synergier.

Konferensen kommer att spelas in och kan ses i efterhand på EU-kommissionens webbplats.