Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till Skatteverket att motarbeta felaktig folkbokföring

Publicerad

Regeringen ger Skatteverket i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner inrätta ett pilotprojekt för att motarbeta felaktig folkbokföring. Uppdraget aviserades i budgetpropositionen 2021 och är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Uppgifterna i folkbokföringen ska bland annat spegla befolkningens bosättning så att olika samhällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder. Om uppgifter i folkbokföringen inte stämmer med verkliga förhållanden kan det medföra problem som att skolan inte vet var ett barn bor och att kommunen har svårt att följa upp en orosanmälan. Det kan också leda till otillåten handel med hyreskontrakt, handel med folkbokföringsadresser och svårigheter att följa upp förekomsten av trångboddhet. Det är mot denna bakgrund angeläget att fortsätta arbetet med ordning och reda i folkbokföringen och Skatteverket får därför ytterligare ett uppdrag för att motarbeta felaktig folkbokföring.

Pilotprojektet ska gå ut på att utreda omfattningen av problemet och utveckla metoder och arbetssätt för att åtgärda felaktigheter. Dt ska bedrivas i områden där Skatteverket och kommunerna bedömer att problemen, med tonvikt på trångboddhet och otillåten handel med hyreskontrakt, är störst. Uppdraget innefattar bosättningsutredningar inklusive oannonserade fysiska kontrollbesök i enlighet med Skatteverkets ordinarie uppdrag.

I uppdraget ingår också att Skatteverket i enlighet med sitt ordinarie uppdrag, även i andra områden, ska göra stickprovskontroller av folkbokförda och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den fastställda bosättningen är korrekt.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2022.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström