Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Globalt miljömöte fokuserar på grön återhämtning

Publicerad

Världens miljöministrar samlas digitalt den 22 och 23 februari för att diskutera grön återhämtning och fatta beslut om prioriteringar inför FN:s miljömöte. Miljö- och klimatminister Per Bolund deltar i mötet.

Temat för denna upplaga av FN:s miljömöte, UNEA5, är “Strengthening Actions for Nature to Achieve the Sustainable Development Goals”. Mötet är på grund av coronapandemin uppdelat på två tillfällen, där detta är det första och det nästa sker i februari/mars 2022.

Under mötet kommer miljöministrar från FN:s medlemsstater att delta i en ledarskapsdialog som fokuserar på miljöperspektivet i återhämtningen efter Covid-19 pandemin.

− Vägen till återhämtning efter pandemin kommer att vara lång, men den innebär också en möjlighet att skapa ett mer hållbart samhälle. Det är viktigt att vi nu pratar om grön återhämtning på global nivå. Jag hoppas också på att fortsätta de diskussionerna under miljökonferensen Stockholm+50 nästa år, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

I vanliga fall samlas världens miljöministrar vartannat år i Nairobi för att besluta om globala åtgärder för miljön under FN:s miljömöte, det högsta beslutande organet under FN:s mijöprogram. Eftersom mötet denna gång sker digitalt, kommer inga förhandlingar om ytterligare åtgärder på miljöområdet att ske. Mötet kommer däremot att besluta inom vilka områden FN:s miljöprogram skall arbeta med under kommande år, genom antagande av en ny så kallad medellångsiktig strategi. Diskussionerna  kommer att återupptas under den andra delen av mötet som kommer att äga rum i februari/mars 2022 på plats i Nairobi.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.