Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Gymnasieungdomars fritidsaktiviteter ska kunna hålla öppet

Publicerad

Regeringen har idag meddelat att idrotts- och fritidsaktiviteter för ungdomar i gymnasieåldern, födda 2002 och senare, ska kunna hålla öppet. De undantas därmed liksom verksamhet för yngre barn från rekommendationen om att hålla icke-nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner eller kommuner stängda.

− Nu behöver vi alla ta ansvar inte bara för att hindra smittspridningen, utan också för att minska de negativa hälsoeffekterna för barn och unga. Vi vet hur mycket träningen med laget eller tiden med teatergruppen betyder för många tonåringar. Därför är det viktigt att idrotts-  och fritidsaktiviteter också för de äldre tonåringarna ska kunna hålla igång så långt det går, säger kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind. 

Den 21 januari 2021 meddelade regeringen att offentliga aktörer snarast möjligt bör återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Med dagens besked utökas detta till att omfatta verksamheter för barn och unga födda 2002 och senare. Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, idrott, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifterna och allmänna råd kan följas.

De nya rekommendationerna gäller från och med 6 februari 2021.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.