Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ny riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet

Publicerad

Regeringen har i dag utsett Joakim Malmström till riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet med tillträde den 15 april 2021.

- Riksantikvarieämbetet som myndighet spelar en avgörande roll för frågor som rör såväl kulturmiljö och kulturarv som museer, både i Sverige och internationellt. Joakim Malmström har gedigen erfarenhet från ledande positioner i statsförvaltningen samt av att arbeta med musei-, kulturarvs- och forskningsfrågor. Jag är väldigt glad att han har tackat ja till att leda myndighetens viktiga arbete framåt, säger kulturminister Amanda Lind.

Joakim Malmström är sedan 2017 överintendent vid och myndighetschef för Naturhistoriska riksmuseet och arbetade dessförinnan som universitetsdirektör och förvaltningschef vid Stockholms universitet åren 2013-2017. Han har även varit kanslichef vid Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet samt planeringschef vid Stockholms universitet. Joakim Malmström är född 1978 och är filosofie doktor i historia från Uppsala universitet med avhandlingen: Herrskapen och den lokala politiken: Eds socken ca 1650-1900.

- Jag är hedrad och glad över att få förtroendet att bli ny riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet. Det är en spännande utmaning men också ett stort och viktigt ansvar. Riksantikvarieämbetets roll är central för utvecklingen av kulturarvet, men även samhällsutvecklingen i hela landet, säger Joakim Malmström.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Bakgrund

Riksantikvarieämbetet är en förvaltningsmyndighet för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Myndigheten har det övergripande ansvaret att i samverkan med länsstyrelser, länsmuseer, kommuner och allmänhet verka för att kulturmiljön bevaras, används och utvecklas.