Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Komplettering av tidigare uppdrag att granska djurhållning med avseende på risken för nya zoonoser

Publicerad

Regeringen beslutade i januari om ett uppdrag till Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att granska djurhållning med avseende på risken för uppkomst och spridning av nya smittor mellan djur och människa. Uppdraget tar sin utgångspunkt i utbrottet av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 i svenska minkbesättningar. Regeringen uppdrar nu åt Jordbruksverket att i tillägg till uppdraget även göra en översyn av myndighetens föreskrifter gällande minkuppfödning från ett smittskyddsperspektiv.

Under 2020 spred sig det nya coronaviruset SARS-CoV-2 inom och mellan minkbesättningar i flera länder, bl.a. Sverige. Trots vidtagna biosäkerhetsåtgärder kunde smittspridningen till nya besättningar inte helt förhindras. Regeringen gav därför den 28 januari 2021 Jordbruksverket och SVA i uppdrag att granska djurhållning med avseende på risken för utbrott av nya smittor mellan djur och människa med betydande risk för folkhälsan. Regeringen ser nu ett behov av att komplettera uppdraget så att det även omfattar en översyn av de föreskrifter som specifikt rör minkuppfödning ur smittskyddssynpunkt.

– Sverige är världsledande när det kommer till djurhälsa och smittskydd vilket bland annat våra låga nivåer av användning av antibiotika till djur vittnar om. Trots detta har vi kunnat se en smittspridning av det nya coronaviruset inom och mellan minkbesättningar i Sverige. Därför ser regeringen ett behov av en översyn av de föreskrifter som rör specifikt minkuppfödning för att se om det finns några ytterligare åtgärder att vidta, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2022.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.