Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Märta Stenevi deltar i FN-toppmöte om jämställdhet

Publicerad

Den 15 till 19 mars deltar jämställdhetsminister Märta Stenevi digitalt i den 65:e upplagan av FN:s kvinnokommission CSW65. Temat är kvinnors möjlighet att medverka i beslutsfattande och i det offentliga livet samt könsbaserat våld.

Coronapandemin har exponerat ojämlikheter och samtidigt ökat gapet mellan kvinnor och män. Det är därför viktigare än någonsin att genomgående ha ett jämställdhetsperspektiv när vi bygger ett samhälle som är starkare och mer hållbart än innan krisen.

- Jag ser fram emot att representera Sverige vid CSW65 i dessa utmanande tider och välkomnar årets tema. Kvinnors makt och inflytande och att få ett stopp på könsbaserat våld är prioriterade frågor för Sveriges regering. Det ligger i linje med Sveriges delmål om både en jämställd fördelning av makt och inflytande samt bekämpandet av mäns våld mot kvinnor, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Stenevi inledningstalar på två sidoevenemang där Sverige är värd. På tisdagens sidoevenemang är fokus på rättigheter och sexualundervisning och på onsdagens sidoevenemang är fokus på att stärka den ekonomiska jämställdheten.   

Märta Stenevi deltar också i ett nordiskt ministermöte tillsammans med UN Womens exekutiva direktör med fokus att involvera unga personer i jämställdhetsarbetet.

Jämställdhetsministern leder den svenska delegationen som utöver representanter för regeringen består av representanter från myndigheter, riksdagen, civilsamhällesorganisationer och SKR.

- I år kommer tolv organisationer från civilsamhället att ingå i den svenska delegationen, vilket är betydligt fler än vanligt och väldigt glädjande. Vi värderar civilsamhällets engagemang högt, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Även statssekreterare Karin Strandås deltar under CSW65 och håller bland annat ett anförande på ett sidoevenemang som handlar om Istanbulkonventionen och hur den har bidragit till att stärka Sveriges arbete med att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

FN:s kvinnokommission

FN:s kvinnokommission, eller Commission on the Status of Women (CSW), är en funktionell kommission under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Mötet om kvinnors rättigheter och jämställdhet genomförs varje år, är FN:s näst största möte, och samlar tusentals delegater från hela världen. Mot bakgrund av Covid -19 kommer dock årets CSW se annorlunda ut och i huvudsak ske digitalt utan huvudstadsdeltagande på plats i New York.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.