Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Möjligheter att studera i Storbritannien ska ses över

Publicerad

Nu får Universitets- och högskolerådet i uppdrag att följa upp och analysera konsekvenserna för svenska studenters möjligheter att studera i Storbritannien. Myndigheten ska också utreda ökad samordning av insatser för internationalisering.

Universitets- och högskolerådet (UHR) ska följa upp och analysera vilka konsekvenser som uppstår för svenska studenters möjligheter att studera i Storbritannien, samt övriga konsekvenser för svenskt deltagande i internationellt utbildningssamarbete och mobilitet med anledning av att Storbritannien lämnar Erasmusprogrammet. Uppdraget omfattar samtliga utbildningsformer som ingår i Erasmusprogrammet. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 september 2021 och slutredovisas senast den 15 mars 2022.

Samordning ska ske av insatser för internationalisering

UHR ska tillsammans med Vetenskapsrådet och Vinnova vidareutveckla förslaget om en plattform för internationalisering som Internationaliseringsutredningen lämnade i betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78). Syftet är att möjliggöra en stabil och långsiktig struktur för samordning av frågor som påverkar internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2021.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet